תקנון אתר ורכישת כרטיסים

השימוש באתר

בעת תהליך רכישת הכרטיסים, יידרש המזמין למסור פרטים אישיים – שם , שם משפחה, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. ובנוסף, פרטי כרטיס אשראי מלאים. הפרטים שעל המזמין חלה חובה למלא יסומנו כשדות חובה.  

הזמנת הכרטיסים תתבצע על ידי כרטיס אשראי בלבד. (רכישת כרטיסים במזומן אפשרית רק במשרדי התיאטרון או בקופה ביום המופע). מנויי התיאטרון אינם יכולים להשתבץ דרך האתר ועליהם ליצור קשר עם התיאטרון בטלפון 08-6783891. בתום ביצוע ההזמנה, ישלח למזמין מייל ובו פרטי ההצגה וקבלה בעבור הרכישה לדואר האלקטרוני שהוזן במערכת.  

מרגע הזמנת הכרטיסים, המזמין מופיע במערכת תיאטרון לילדים ולנוער כמי שהזמין כרטיס והוא נכלל ברשימת הצופים. איסוף הכרטיסים מתבצע מקופת התיאטרון ביום המופע. ניתן להדפיס את הכרטיס באופן ביתי ולהגיע עמו לתיאטרון.

במידה ולא התקבל אישור בעבור הזמנת הכרטיסים לדואר האלקטרוני שהוזן בעת הרכישה, יש לבדוק את תיקיית הספאם (דואר זבל). במידה והאישור אינו בנמצא, יתכן שישנה תקלה במערכת שליחת הדואר האלקטרוני של התיאטרון או שהייתה טעות בהזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המזמין. במקרה מסוג זה ניתן לפנות לתיאטרון בטלפון 08-6783891 ונציג מטעם התיאטרון ישלח אליכם את האישור.  

 

גולש באתר אשר נרשם לרשימת התפוצה (ניוזלטר) של האתר, מסכים בזאת לקבל כתבות, עדכונים, מידע פרסומי או שיווקי לכתובת הדואר האלקטרוני שלו או לטלפון הנייד. חשוב להקפיד על מילוי פרטים מדויקים, כמו כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון על מנת שהתיאטרון יוכל לאתר אתכם על מנת לדווח על דחייה/ביטול/שינוי בהצגה. 

במקרה בו הלקוח לא יכול להגיע להצגה, מכל סיבה שהיא, עליו להודיע לתיאטרון 24 שעות לפני על ביטול הכרטיס, והתיאטרון יזכה אותו במלוא הסכום. 

 

תיאטרון לילדים ולנוער באר שבע שומר על הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת. בנוסף, התיאטרון מתחייב לתחזק, לשמר ולטפל באתר כמיטב יכולתו, ולהבטיח שירות תקין וללא פגם או ליקוי לגולשי האתר. 

 

מדיניות ותנאי שימוש

אנא קרא/י בעיון את תנאי השימוש באתר המנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד.

השימוש באתר אינטרנט זה (להלן – "האתר"), כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמת הלקוח באתר (להלן "המשתמש" או "הלקוח" או "המזמין") לאמור בתנאי השימוש. תיאטרון לילדים ולנוער באר שבע רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם.

תיאטרון לילדים ולנוער באר שבע שומר על פרטיות הגולשים ורוכשי הכרטיסים באתר, וכל פרטי הלקוח יישמרו בצורה חסויה במערכת מכירת הכרטיסים של תיאטרון לילדים ולנוער. הפרטים לא יועברו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין או עפ"י התקנון, ללא אישור המשתמש ולא יעשה בהם כל שימוש למעט השימושים המפורטים להלן.

 

מאגר המידע ואבטחת המידע

תיאטרון לילדים ולנוער מפעיל מערכות הגנה מתקדמות על מנת לאפשר לך קניה בטוחה ומוגנת באתר וכדי לשמור ככל שניתן על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית על פי תקן מקובל. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין הכרטיס, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים באתר אלא לצרכי תפעול ההזמנה בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

 

שימוש במידע

השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על פי תנאי מדיניות אבטחת המידע, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן: ביצוע הזמנות ורכישת מנויים ו/או כרטיסים להצגות ומופעים המתקיימים בתיאטרון. משלוח מידע ופרסומים בנוגע לתיאטרון לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. המשתמש רשאי להודיע לתיאטרון לילדים ולנוער באר שבע בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו. יצירת קשר עם המשתמש בקשר להזמנה שביצע.

תיאטרון לילדים ולנוער באר שבע מתחייב להימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו של המשתמש לצד שלישי, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על ידי המשתמש או שהדבר נדרש לצורך בקשה שהעלה המשתמש או במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות הנראות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלה או במקרה שהתיאטרון הבימה יקבל צו שיפוטי המורה לו למסור פרטים אודות המשתמש לכל צד שלישי.

 

אחריות המשתמש

המשתמש מסכים כי אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באינפורמציה הרשומה באתר, לרבות צד שלישי, הם באחריותו בלבד.

 

קנין רוחני וזכויות יוצרים

האתר הוא קניינו הרוחני של תיאטרון לילדים ולנוער באר שבע ואין לאיש או לארגון מלבדו זכויות או תביעות כספיות או תביעות רוחניות כלשהן באתר בהווה ובעתיד, ללא חוזה כתוב וחתום על ידי תיאטרון לילדים ולנוער באר שבע. גולש/משתמש/מזמין אינו רשאי להעביר, לשכפל, להפיץ כל מידע או תמונה אשר מוגן בזכויות יוצרים על ידי תיאטרון לילדים ולנוער באר שבע. 

 

סמכות שיפוט

בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בבאר שבע. על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.